Thursday, January 28, 2010

FORMAT SOALAN I'DADI 2010

BAHAGIAN PENDIDIKAN
JABATAN AGAMA ISLAM PERAK

1. PELAJARAN YANG DITAWARKAN

Kod Matapelajaran Matapelajaran
ID01 Mutolaah , Ta’bir, Khat Roq’ah
ID02 Nahu , Sorof
ID03 Tafsir
ID04 Hadith Nabawi
ID05 Tauhid
ID06 Sirah Nabawiyyah
ID07 Feqah

2. MASA YANG DIPERUNTUKAN BAGI SETIAP MATA
PELAJARAN ADALAH 1 JAM 30 MINIT.
3. YURAN PEPERIKSAAN RM 15 (Seorang calon )